UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY RZECZOZNAWCY

O FIRMIE:

Firma funkcjonuje od 2015 roku i jest reprezentowana jest przez Rzeczoznawcę Majątkowego Roberta Tararuj, uprawnienia zawodowe numer 6510 w zakresie szacowania nieruchomości, nadane przez Ministra Infrastruktury, uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Wyceny w formie operatów szacunkowych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obligatoryjnymi regułami postępowania zgodnymi z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, ustalonymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz z zasadami etyki zawodowej.

Każdy klient jest traktowany indywidualnie z należytą starannością. Firma jest otwarta na potrzeby klienta. Zlecenia wykonywane są ze szczególną dbałością o jakość i terminowość wykonywanych usług.

Cena i termin wykonania zlecenia jest uzależniona od rodzaju nieruchomości oraz stopnia złożoności opracowania.

Robert Tararuj - Uzyskane świadectwa i certyfikaty