USŁUGI W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Firma realizuje usługi z zakresu wyceny:
1) Nieruchomości gruntowych: niezabudowanych i zabudowanych;
2) Nieruchomości: mieszkalnych i usługowych;
3) Nieruchomości komercyjnych;
4) Nieruchomości rolnych i leśnych;
5) Dotyczących opłaty planistycznej;
6) Dotyczących opłaty adjacenckiej;
7) Służebności (przesyłu, osobistej, gruntowej);
8) Maszyn i urządzeń;

Firma posiada również doświadczenie przy udzielaniu pomocy przy:
1) Naliczonej opłacie adjacenckiej;
2) Naliczonej opłacie planistycznej;
3) Naliczonej wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.