WYCENA NIERUCHOMOŚCI

USŁUGI W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Firma realizuje usługi z zakresu wyceny:

I. Wszystkich rodzajów nieruchomości:

 1. Gruntowych:
      a) niezabudowanych (m.in. działki budowlane, rolne, leśne, usługowe, rekreacyjne,
  inwestycyjne);
      b) zabudowanych (domami mieszkalnymi, budynkami: usługowymi, biurowymi,
  magazynowymi, siedliskami rolnymi);
 2. Komercyjnych (hotele, stacje paliwowe, inne nieruchomości przynoszące dochody);
 3. Lasów.

II. Wartości służebności (gruntowych – prawo przejazdu i przechodu, przesyłu i osobistych – „dożywocia”).

III. Należności przy naliczaniu opłat: (adiacenckiej i planistycznej).

IV. Maszyn i urządzeń.

Firma posiada również doświadczenie i świadczy pomoc klientom przy:

 1. Naliczonej wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości;
 2. Naliczonej opłacie adjacenckiej;
 3. Naliczonej opłacie planistycznej.