WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW, OPERAT SZACUNKOWY POMORSKIE

Wycena nieruchomości - zakres usług

Firma realizuje usługi z zakresu wyceny:

I. Wycena nieruchomości: 

 1. Gruntowych:

  a) niezabudowanych (działki o każdym przeznaczeniu);

  b) zabudowanych (budynkami i obiektami budowlanymi);

 2. Komercyjnych (nieruchomości przynoszące dochód);

 3. Leśnych;

 4. Rolnych;

 5. „Mienia Zabużańskiego”.

II. Wycena przedsiębiorstw (wycena firm).

III. Wycena służebności:

 1. Przesyłu;

 2. Gruntowych – prawo przejazdu i przechodu;

 3. Osobistych – „dożywocia”.

IV. Wycena Maszyn i urządzeń.

V. Pomoc Klientom przy:

 1. Wywłaszczeniach nieruchomości;

 2. Opłacie adjacenckiej;

 3. Opłacie planistycznej.