Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych dla klientów WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROBERT TARARUJ

    Działając na podstawie nałożonego obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w sprawie ochrony osoby fizycznej oraz jej danych osobowych, w związku z przetwarzaniem wszelkich danych osobowych i w sprawie swobodnego ich przepływu, poniżej informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROBERT TARARUJ prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków. Pełne dane firmy to: WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROBERT TARARUJ z siedzibą pod adresem ul. Komandorska 18-20/C6, 81-223 Gdynia. Firma, wpisana do rejestru CEiIDG RP. NIP 658-176-81-18, REGON 381 113 306, reprezentowana przez Roberta Tararuj, tel: 504-297-101, email: rtararuj@strefawyceny.pl

    1. W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z administratorem z podany w ust. 1. adres siedziby, numer telefonu lub adres email.
    2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach trzecich.
    3. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne i są one niezbędne do właściwego wykonania umowy: wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków.
    4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań, związanych z: wyceną nieruchomości, pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków.
    5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres trwanie podpisanej umowy: wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
       wykonania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków jednak nie dłużnej niż przez okres 5 lat od końca roku w którym dane zostały  przekazane. Po zakończeniu lub rozwiązaniu umowy wszelkie dane osobowe będą usuwane.
    6. Każdy właściciel danych osobowych ma prawo:
     – do dostępu do swoich danych osobowych.
     – przenoszenia swoich danych osobowych do innych administratorów,
     – sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zostaną zauważone błędy bądź nieprawidłowości,
     – wniesienia do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych  przez Administratora,
     – wniesienia skargi do sądu powszechnego na zasadach ogólnych z żądaniem odszkodowania, jeżeli przetwarzanie przez Administratora danych osobowych naraziło jego właściciela na wyrządzenie szkody.
    7. Przed realizacją pobrania danych osobowych, edytowania czy usunięcia, będziemy musieli upewnić się, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, że  podane dane osobowe są prawidłowe i rozmawiamy z właścicielem podanych danych osobowych.
    9. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WYCENA NIERUCHOMOŚCI ROBERT TARARUJ informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r.
10. W przypadku korzystania z udostępnionego formularza kontaktowego i z uwagi na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na naszej stronie internetowej przez roboty internetowe (np. przesyłanie wiadomości przez roboty internetowe), stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do incydentalnego badania, czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu możemy ujawnić Twój adres IP oraz informacje o wybranych działaniach na stronie internetowej do Dostawcy usługi, jakim jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej:Google). W przypadku, gdy Twoje działania będą miały znamiona działań robota, system uniemożliwi Ci wykonywania wybranych działań na naszej stronie internetowej. Więcej informacji: https://policies.google.com/privacy